Alapelveinka., A tehetséges gyermekek differenciált képzésben vesznek részt, lehetőséget kapnak az idősebb korosztályban való versenyzésre.

b., A gyermekek képzésében kiemelt figyelmet kapnak a labdásgyakorlatok, amelyek minden körülmények között a labdarúgás mérkőzéselemeihez illeszkedve jelennek meg az edzésmunkában.

c., Az edzésmunkában a gyermekek tehetségének megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a fizikai terhelés melletti labdás gyakorlatok precíz végrehajtására.

d., Az edzésmunka során törekszünk a következő szempontok betartására:
  • mérhető passzív - aktív idő az edzéseken (10% - 90% arányban)
  • inkább egyéni kiscsoportos feladatok a sok labdaérintés jegyében
  • játékkészség fejlesztésére irányuló edzéselemek alkalmazása
  • döntési képesség fejlesztése, gyors helyzetfelismerés javítása, pozitív, bátor gondolkodás kialakítása, kétlábasság, egyénre szabott házi feladatok